Mindfulnesskurs för företag

Stresshantering, mental träning & teambuilding i ett.

Stresshantering, mental träning & teambuilding i ett 

Med en kurs i Mindfulness for Business får ni insikter och konkreta verktyg för att hitta mer fokus, bli mer kreativa och få ett större välmående hos de anställda - en insats som ger effekt både på arbetet och privat.

Mindfulness är ett effektivt redskap för mental träning och stresshantering och det finns tusentals studier som visar på de positiva effekterna. Företag som tex Google erbjuder det som en självklar del i personalvården till sina chefer och anställda. Kortare eller längre kursupplägg beror på ert utgångsläge och behov.

Våra Mindfulness for Business-kurser är forskningsbaserade och anpassade för företagsklimat. Vi blandar teori om stress och stresshantering med verktyg, övningar och reflektionsuppgifter. Konkret, faktabaserat och lättsamt.

 Ett populärt upplägg för kurserna på plats är 8 ggr, en gång i veckan men även färre och fler gånger med annat tempo fungerar.