21 dagar med Mindfulness

Kom igång med Mindfulness! Upptäck lugnet och närvaron i vardagen med kursen 21 dagar av mindfulness. Få verktyg och övningar för inre frid och lugn.

Kursen för dig som enkelt vill få in mer närvaro i ditt liv och skapa en vana som ger forskningsbevisade hälsoeffekter.

21 dagar - mer närvaro och lugn med mindfulness  

Vill du skapa en vana av mindfulness och njuta av dess bevisade effekter?  

Vår kurs ger dig verktygen du behöver för att etablera en daglig mindfulnessrutin på bara 21 dagar. Med korta, effektiva och inspirerande kursavsnitt får du en perfekt introduktion till mindfulness och dess många fördelar.  

Kursen innehåller:      
- 21 dagliga avsnitt med övningar och inspiration    
- Vetenskapligt beprövad metodik    
- Enkelt och tydligt språk    
- Möjlighet att gå i din egen takt  

Det är blandat filmer, ljudklipp, fakta, övningar. Varje tillfälle ska kännas lätt och inspirerande samtidigt som det ger något handfast att ta med sig.

Även efter kursens 21 dagar har du tillgång till den i ett år. Det ger dig gott om tid att fördjupa din praktik och skapa en stabil vana av mindfulness.  

Ta steget mot ett mer närvarande och meningsfullt liv – anmäl dig till vår kurs idag!  

Här är några exempel på effekter av mindfulness:      
Minskad stress och ångest    
Förbättrad sömnkvalitet    
Ökad koncentrationsförmåga    
Stärkt självkänsla    
Ökad känsla av glädje och tacksamhet  

Anmäl dig nu och börja din resa mot ett mer mindfult liv!

Mer om mindfulness effekter

Stresshantering: Mindfulness är effektivt för att minska stressnivåerna i kroppen. Det leder till mindre oro över framtiden och mindre ånger från det förflutna.

Minskad ångest och depression: Mindfulness kan hjälpa till att minska symptom på ångest och depression. Genom att öva medveten närvaro kan du skapa en ökad medvetenhet om dina tankar och känslor och därmed hantera dem på ett mer hälsosamt sätt.      

Förbättrad koncentration och uppmärksamhet: Mindfulness förbättrar koncentrationen och uppmärksamheten, effekten blir att du känner dig mindre distraherad och får en känsla av att det helt enkelt är lättare att fokusera på det du gör.

Förbättrad emotionell reglering: Genom att vara medveten om dina känslor och reagera på dem med medvetenhet istället för impulsivitet, kan du förbättra din förmåga att reglera dina känslor och hantera utmanande situationer.

Fysiska hälsofördelar: Forskning har också visat att mindfulness kan ha positiva effekter på fysisk hälsa genom att minska blodtrycket, förbättra sömnen och stärka immunförsvaret.

Ökad livskvalitet: Genom en ökad närvaro i livet i vad du än tar dig an upplever många att de kan uppskatta livet mer och lättare.